Lieve Mark

Wij zijn Lieve Mark, een initiatief van 7 studenten uit Leiden, Delft en Utrecht, bijgestaan door het Interstedelijk Studenten Overleg. In het najaar van 2020 hebben wij onder studenten in heel Nederland onderzoek gedaan naar het welzijn, de behoeftes en de meningen van studenten tijdens de coronapandemie.

Met als doel: een effectievere aanpak van het coronavirus met behoud van draagvlak voor de maatregelen onder studenten. Met meer dan 7.500 respondenten in alle grote studentensteden in Nederland is dit tot nu toe een van de meest uitgebreide onderzoeken naar studenten tijdens de coronapandemie. Bovendien houden we in dit onderzoek rekening met factoren als leeftijd, woonplaats en woonsituatie. Op die manier wordt een betrouwbaar beeld geschetst van de situatie van studenten.
Het rapport behandelt acht thema’s die invloed hebben op het dagelijks leven van studenten, namelijk: welzijn, mening over de maatregelen, quarantaine, verantwoordelijkheidsgevoel en bewustzijn, sluiting van de horeca, behoefte aan studieplekken, financiële zorgen en gebruik van verdovende middelen.